Ma&Wo

Referencje - nasi klienci

SUPERSNOW - LIST REFERENCYJNY

Supersnow S.A. ul. Ks. A. Siudy 11 34-436 Maniowy

Jesteśmy podmiotem zajmującym się produkcją urządzeń do naśnieżania stoków narciarskich oraz wykonawstwem instalacji hydraulicznych, elektrycznych i teletechnicznych do systemów naśnieżania. W 2023 roku mieliśmy przyjemność nawiązać współpracę z firmą Ma&Wo Sp. z o.o., zlecając montaż rurociągów do transportu wody przy ciśnieniach pracy od 3 bar 68 bar, przy użyciu odpowiednio rur PEHD SDR 11 i 17, rur stalowych ocynkowanych z połączeniami typu Victualic, rur z żeliwa sferoidalnego z połączeniami blokowanymi. Dodatkowo w ramach dobrej współpracy powierzyliśmy firmie Ma&Wo Sp. z o.o. montaż na stoku narciarskim naszych produktów tj. armat i lanc do naśnieżania. 

W całym okresie współpracy Pracownicy firmy Ma&Wo Sp. z o.o. realizując zdania w trudnych warunkach terenowych oraz atmosferycznych (praca w terenie górzystym), wykazali się dużym zaangażowaniem, a przede wszystkim dyspozycyjnością, wiedzą specjalistyczną i wysoką jakością świadczonych usług. Należy też zwrócić uwagę, iż Kierownictwo firmy dbało o to aby brygady pracowników były wyposażone w narzędzia, urządzenia, maszyny umożliwiające sprawne wykonanie powierzonych zadań, a także wyposażenie w środki ochrony indywidualnej zapewniające odpowiednie zabezpieczenie pracownika w odniesieniu do warunków pracy i obowiązujących przepisów BHP. Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu firmy Ma&Wo Sp. z o.o. udało się zrealizować powierzone zadania w oczekiwanych terminach. 

Uwzględniając powyższe z pełna odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy Ma&Wo Sp. z o.o. jako podmiotu odpowiedzialnego za swoje decyzje i działania, charakteryzującego się dbałością o wysoką jakość, terminowość realizacji, a także dużą zdolnością dostosowywania się do warunków i wymagań przy realizacji projektu. 

WICEPREZES ZARZĄDU - Jacek Dulba oraz CZŁONEK ZARZĄDU - Rafał Topolski